Σεμινάριο Εκπαίδευσης Επιχειρηματικών Συμβούλων

Τον Ιούνιο και τον Μάιο 2020 πρόκειται να λάβει χώρα Σεμινάριο Εκπαίδευσης Επιχειρηματικών Συμβούλων.

Δηλώσετε συμμετοχή στο Σεμινάριο Εκπαίδευσης Επιχειρηματικών Συμβούλων του έργου “Access Enterprise” που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. 

Στόχος του έργου Access Enterprise είναι η ανάπτυξη μιας πολυεπίπεδης στρατηγικής υποστήριξης μελών κοινωνικά ευάλωτων ομάδων ώστε να έχουν πρόσβαση σε επιχειρηματικές ευκαιρίες και ευκαιρίες αυτό-απασχόλησης. 

Το Σεμινάριο Εκπαίδευσης Επιχειρηματικών Συμβούλων στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των συμβούλων επιχειρηματικότητας ούτως ώστε τόσο εκείνοι – όσο και οι δομές στήριξης επιχειρηματικότητας – να υποστηρίζουν αποτελεσματικότερα εν δυνάμει επιχειρηματίες προερχόμενους από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες σε όλα τα θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής συμβουλευτικής.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Το Σεμινάριο Εκπαίδευσης Επιχειρηματικών Συμβούλων είναι διάρκειας δώδεκα (12) ωρών και θα λάβει χώρα τον Μάρτιο 2020, στις εγκαταστάσεις του Athens Lifelong Learning Institute, στη λεωφόρο Κηφισίας 62, στο Μαρούσι.